Kategorier
Foreningsledelse

Har du styr på klubbens SWOT?

Måske har coronakrisen ændret forholdene i idrætsklubben? Tag et aktuelt kig på foreningens tilstand. Til det formål findes der et enkelt værktøj, SWOT-analysen.

beenhere

SWOT-analysen

Forkortelsen SWOT kommer af Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats og sætter fokus på både interne og eksterne forhold i din idrætsklub eller sociale forening.

Strengths og Weaknesses (styrker og svagheder) er de interne forhold, og Opportunities og Threats (muligheder og trusler/barrierer) de eksterne forhold.

Øvelse

Illustration af SWOT-analyse i idrætsklubben

Tag et stykke papir og opdel det i fire felter.
Skriv alt, hvad der lige falder dig ind omkring din klub før coronakrisen inden for de fire felter.

Prøv så samme øvelse på et nyt stykke papir og beskriv nu din klub med tanke på coronakrisen og tiden efter.

Inspiration

Styrker i klubben er det, I er gode til. Det er de ting, der giver klubben gennemslagskraft. Det kan være, at klubben har et godt træner set-up,  succes med rekruttering, et godt brand, loyale fans, gode samarbejdspartnere osv.

Svagheder i klubben kan være kompetencer, din klub ikke har, eller ting I gør dårligt i forhold til andre fritidstilbud. Det kan være hurtig udskiftning af frivillige, manglende viden på kerneområder, dårlig likviditet, dårlig branding, forældet teknologi, manglende synlighed osv.

Muligheder i klubben kan være mange eller få. Det kan for eksempel være, at I har fået nye medlemmer, nye markedstrends, lovændringer, andre fritidstilbud har det svært, ny teknologi, adgange til nye områder osv.

Trusler i klubben er faktorer i omgivelserne, der truer klubbens forretningsmuligheder. Det kan være en ny konkurrencesituation, medlemmer flytter klub, nye trends, ny teknologi, nye konkurrenter fra andre fritikdstilbud, lav interesse for jeres idræt osv.

Refleksion

Denne enkle øvelse giver måske et fingerpeg om, hvor din klub er lige nu og om de hidtidige strategier og planer måske skal revurderes frem mod tiden efter Corona?.

Eksempel på SWOT-analyse i idrætsklubben fra Workshop hos klubkommunikation.dk
Her et eksempel fra en workshop hos Klubkommunikation i 2019 med deltagernes samlede input fra forskellige idrætsgrene. En 10 minutters øvelse, som også kan gennemføres på klub-, hold- og eller bestyrelsesniveau.

Del gode ideer og historier med andre

På Facebook kan du også blive medlem af den offentlige gruppe Idrætsforeninger Klubkommunikation. Du deler måske en god historie fra din idrætsklub og samtidig får du en masse input fra de over 100 andre medlemmer og de gode historier fra deres verden.

Facebook gruppen faciliteres af Klubkommunikation.dk
Bliv medlem af den offentlige facebookgruppe her

Se flere blogindlæg fra kategorien foreningsledelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.